Franchise İşleyiş Süreci

Franchise İşleyiş Süreci

1Başvuru
Web sitemizde bulunan Franchise ön başvuru formunun online olarak doldurabilir ya da, 0212 652 34 75 numaralı telefonla franchise departman yetkilisi ile görüşebilirsiniz.
2Başvuru Değerlendirme
Başvuru formunun bize ulaşmasının ardından en geç 2 gün içerisinde yatırımcı adayla telefonda ön görüşme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu olumlu olan başvurular için randevu tarihi belirlenir.
3Randevu ve Tanışma
İlk randevuda yatırımcı aday tanıtım dosyası verilip, Franchise şartlarımız ve işleyişimiz hakkında kısaca bilgi verilir. Yatırımcı aday formu doldurulur. Aday tanıma ve yatırım yapılması düşünülen bölge hakkında bilgi alınır.
4Lokasyon ve Emlak Değerlendirme
Yatırımcı adayın yatırım yapma istediği bir bölge var ise bölgenin Hacı Sayid ’in Mağaza açma planları içerisinde olup olmadığı değerlendirilir. Bölge uygunsa emlak kriterlerimiz hakkında detaylı bilgi yatırımcı adayı ile paylaşılır ve emlak değerlendirilir.
5Fizibilite Çalışması ve Sunulması
Emlak değerlendirme sonucu olumlu olan emlak ve lokasyon için fizibilite çalışmasına başlanır. Fizibilite çalışması minumum 1 hafta sürer ve yatırım maliyetlerinden tahmini satış rakamlarına kadar birçok konuyu kapsar. Lokasyonun yaşam alışkanlıklarının Hacı Sayid konseptine uygunluğu analiz edilir. Fizibilite rapor detayları olumsuz ise yatırımcı adayla paylaşılmaz. Sadece olumsuzluğu oluşturan temel neden aktarılır. Fizibilite raporu olumlu ise bire bir görüşmede tüm detaylar yatırımcı aday ile paylaşılır. Yatırımcının Hacı Sayid ailesine katılma süreci başlatılır. Bu aşamada iyi niyet sözleşmesi imzalanır.
6Hacı Sayid Ailesi
İyi niyet sözleşmesi sonrasında fabrika, genel merkez ve mağaza ziyaret programı yapılır. Uygulamalı olarak mağaza operasyonu ve diğer birimlerin çalışmaları hakkında detaylı bilgi aktarılır..
7Emlak Kiralama
Uygunluğuna karar verilen emlağın kira sözleşmesi yatırımcı tarafından imzalanır. Bu aşamada sözleşme maddeleri konusunda Hacı Sayid Hukuk Departmanı yatırımcıya destek verir. Emlak kiralama sözleşmesinin en az 5 yıllık ya da üstü olmasına dikkat edilir. Franchise Sözleşmesinin İmzalanması Sözleşmenin imzalanması için gerekli evrak listesi yatırımcı ile paylaşılır ve evrakların tamamlanması istenir. Hacı Sayid franchise katılım bedeli tahsil edilir. 5 yıllık franchise sözleşmesi imzalanır.
8Franchise Sözleşmesinin İmzalanması
Sözleşmenin imzalanması için gerekli evrak listesi yatırımcı ile paylaşılır ve evrakların tamamlanması istenir.
Hacı Sayid franchise katılım bedeli tahsil edilir. 5 yıllık franchise sözleşmesi imzalanır.
9Röleve, Proje Çizimi ve Fiyatlandırma
Hacı Sayid mimari ekibimiz, tecrübeleriyle optimum çözümü sizler için hazırlar. Projenin bulunduğu lokasyonun derinlemesine analizini yaparak proje planlama aşamasında ihtiyaç duyulan verileri büyük bir titizlikle tespit eder. Röleve alındıktan sonra 1 hafta içerisinde yerleşim planı çizilir ve yönetim tarafından onaylanır. Ortalama 15 gün içerisinde proje detayları tamamlanır. Tüm bu çalışmalar sadece Hacı Sayid mimari bölüm tarafından yürütülür. Hacı Sayid anahtar teslim mağaza sistemini uyguladığından tüm süreçler için kendi bünyesinde gerekli departmanları oluşturmuştur. Mimari proje; dekorasyon, ekipman, inşaat ve resmi giderler başlığında ayrı ayrı fiyatlandırılır. Ödeme planı sunulur. Sunulan ödeme planı yatırımcı tarafından onayladıktan sonra inşaat sürecine başlanır. Projenin tamamlanma süreci ortalama 40 ile 50 gün arasındadır.
10Eğitim ve Personel
Eğitime gerekli önem vermeyen işletmelerin, personelin başarısını ve verimini arttırması veya yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmesi çok güçtür. Personelin becerilerini, bilgi ve tutumlarını sistematik bir şekilde olumlu yönde değiştirerek şimdiki ve gelecekteki işinde daha başarılı olmasını sağlamak için Hacı Sayid ’in uyguladığı eğitim sistemi başarısını kanıtlamıştır. Personel ihtiyacı yetkili bölge müdürleri tarafından belirlenir. Belirlenen bölüm ve ihtiyaç olan personel alımı için gerekli çalışmalar İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülür. Yatırımcı, işletme sorumlusu, mutfak, tezgâh, servis, kasiyer ve diğer birimler olarak ayrılan eğitimlerin bazıları genel müdürlükte eğitim birimi tarafından verilir. Uygulamalı eğitimler mağazalarda eğitim sorumluları tarafından devamlı kontrol edilerek sürdürülür. Personel mağaza açılmadan en az 20 gün eğitime tabi tutulur. Eğitim süreci mağaza açıldıktan sonra bölge müdürleri tarafından devam ettirilir. Hacı Sayid ’de eğitim hiç bitmeyen ve şirket için devamlılığı her zaman en ön planda olan bir konudur
11Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri
Doğru sonuçları elde etmek için pazarlama planınızdaki tercihlerinizin de doğru olması gerekir. Günümüzde bir ürünün nasıl satılacağı ile ilgili herkesin farklı bir fikri olsa da, elde edilen sonuçlara baktığımızda kimileri satış rakamlarından memnunken, büyük bir çoğunluk ise satışlardan şikayetçidir. Birbirinden farklı yüzlerce pazarlama planı yapabilirsiniz. Ama içlerinden size en iyi sonucu sağlayacak pazarlama planının hangisi olduğuna karar vermek uzmanlık gerektirir. Hacı Sayid tasarım ekibi tarafından; açılacak mağazaya özel hazırlanan çalışmalar baskılı hale getirilip teslim edilir. Açılış ya da sonrasında yapılacak pazarlama faaliyetleri belirlenip gerekli tasarımlar hazırlanır. Hacı Sayid üretim bölümü açılış için gerekli promosyon ürünleri hazırlar. Açılış tarihi belirlenir ve buna uygun duyuru çalışmaları yapılır.
12Mağaza Açılış
Açılış Bölge müdürleri tarafından kontrol edilen mağaza açılış onayı aldıktan sonra ürün gönderimi yapılır. Açılış onayı için; mimari, ekipman, personel gibi konularda tüm süreçlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Açılış bölge müdürleri, eğitim ve operasyon ekibi ve yönetimin bizzat katılımı ile yapılır.