İnsan Kaynakları Anlayışımız
Hacı Sayid’in kalbi, bireye saygılı ve sorumluluk sahibi çalışanlarıdır. Hacı Sayid için en önemli yatırımı insandır. Çünkü Hacı Sayid, takım çalışmasının önemine ve ekip ruhuna, bu ruhun kurumsal ve ulusal kalkınmaya yansıyacağına sonuna kadar inanmaktadır.
Tüm çalışanlar arasında sevgi, saygı, eşitlik, güven, anlayış, dayanışma bağını oluşturacak ortamı sağlamak Hacı Sayid’in çalışma ilkelerinin başında gelir. Hacı Sayid’e göre başarı, bireysel değildir. Başarı dayanışmayla, dürüstlükle, saygıyla ve duyarlılıkla gelir. Hacı Sayid’i kocaman bir aile yapan da bu anlayıştır.

İnsan kaynakları stratejileri arasında;
  • Topluma saygılı ve sorumluluk sahibi çalışanlarının eğitimlerle gelişimini destekleyerek, yetkinliklerini geliştirip, Hacı Sayid’in uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmelerinde öncü rol almalarını sağlamak,
  • Hacı Sayid’in iş hedefleri ve stratejileri doğrultusunda ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılamak ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirileceği sürdürülebilir çalışma ortamlarını oluşturmak,
  • Tüm insan kaynakları politikalarını adil ücret ve terfi düzeni, eğitim programları, sosyal aktiviteler ve iş sonuçlarının değerlendirildiği efektif bir performans yönetimi ile desteklemek,
  • Kurum hedefleriyle örtüşen bireysel profesyonel hedefleri bir araya getirerek takım halinde çalışan ve işbirliğine inanan insan gücünü oluşturmak yer almaktadır.

  • İnsan kaynakları alanında yürütülen tüm politikalar uzun vadede sürekli başarıyı yakalamak ve bu başarının mimarı olan çalışanların motivasyonu yüksek birer aile bireyi olarak hissetmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda tercih edilen bir kurum olma amacıyla kurumsal hedefleri büyüterek, bu hedefleri gerçekleştirecek geniş bir aile olmak Hacı Sayid’in insan kaynakları anlayışını özetlemektedir.