Hacı Sayid kurum kültürünün değişmez parçaları olan kalite, sağlık, mutluluk ve sorumluluğun; toplum, ülke ve çevre yararına sürekli kılınarak insanı merkez alan temel ilke ve değerlerimiz ışığında yaşanmasıdır.

Çok değerli insanlarla çalışıyoruz. Birlikte bir aile gibiyiz ve her zaman en iyisini yapmak için gayret ediyoruz. Amacımız çalışanlarımızla birlikte profesyonellik, mükemmellik, dürüstlük, kalite ve servis konusunda asla ödün vermemek.

Hedef ve Stratejilerimiz
  • Tüm kaynaklarımızı verimli kullanarak sürekli gelişmek, ülkemizde olduğu gibi dünyada da tanınan ve talep edilen bir marka olmak,
  • Müşterilerimize kaliteli hizmet ve ürünler sunarak müşteri bağlılığını arttırmak,
  • Yeteneklerin geliştirildiği, değişim ve gelişimin sağlandığı iyi bir çalışma ortamı yaratarak çalışan mutluluğunu ve sürekliliğini sağlamak,
  • Topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli bir şekilde arttırmak.